Túy Giang Hồ chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Giải Phóng Thủ Đô

Lượt xem: 14.690

Túy Giang Hồ chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Giải Phóng Thủ Đô 10/10/2013 với nhiều hoạt động hấp dẫn chờ đón các vị hiệp khách:


Đưa tin Tần Bổ Đầu

Giới hạn cấp độ: 25~80

Loại nhiệm vụ:cá nhân, đưa đồ vật

Thời gian hoạt động:từ ngày 10/10 đến 12/10 mục tiêu hướng người chơi tới NPC Tần bổ đầu hoàn thành nhiệm vụ hoạt động.

 Người phát nhiệm vụ: Tổng đốc thành Tương Dương  

Thu thập kim loại

Giới hạn cấp độ:25~80

Loại nhiệm vụ:cá nhân, thu thập

Thời gian hoạt động:từ ngày 10/10 đến 12/10 ở chỗ NPC Tần bổ đầu thành Tương Dương tiếp nhận nhiệm vụ thu thập mảnh kim loại, Người chơi cấp độ từ 25~80 thông qua việc đánh bại tiêu diệt yêu quái, thổ phỉ tại các bản đồ tương ứng với cấp độ của mình nhằm thu thấp 20 miếng kim loại đem về giao cho Tần bổ đầu hoàn thành nhiệm vụ chế tạo lá cờ lớn và lĩnh nhận phẩn thưởng.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho từng cấp độ

25-35:  phần thưởng kinh nghiệm 300000

36-45:  phần thưởng kinh nghiệm 700000

46-59:  phần thưởng kinh nghiệm 1300000

Trên 60:    phần thưởng tu vi 500 điểm

Thu thập vải vóc

Giới hạn cấp độ:25~80

Loại nhiệm vụ:cá nhân thu thập

Thời gian hoạt động:từ ngày 10/10 đến 12/10 ở chỗ NPC Tần bổ đầu thành Tương Dương tiếp nhận nhiệm vụ thu thập 【vải vóc】, Người chơi cấp độ từ 25~80 thông qua việc đánh bại tiêu diệt yêu quái, thổ phỉ tại các bản đồ tương ứng với cấp độ của mình nhằm thu thấp 20 【vải vóc】 đem về giao cho Tần bổ đầu hoàn thành nhiệm vụ chế tạo lá cờ lớn và lĩnh nhận phẩn thưởng.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho từng cấp độ

25-35:  phần thưởng kinh nghiệm 300000

36-45:  phần thưởng kinh nghiệm 700000

46-59:  phần thưởng kinh nghiệm 1300000

Trên 60:    phần thưởng tu vi 500 điểm

Thăm hỏi chiến sỹ

Giới hạn cấp độ:25~80

Loại nhiệm vụ:cá nhân, đưa đồ vật

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuỗi nhiệm vụ thu thập nguyên liệu sẽ nhận được 1 lá cờ lớn, đem lá cờ vừa hoàn thành giao cho các chiến sĩ bày tỏ sự tôn kính.

Phần thưởng:

Phần thưởng hoàn thành chuỗi nhiệm vụ là 1 Rương báu vật, sau khi mở ra có thể đạt được thú cưỡi, trang sức, thời trang đặc thù và xác xuất dành được vật phẩm đạo cụ hấp dẫn.

Rương báu vật:

Thú cưỡi Mô tô

1.50%

Trang sức AK

1.50%

Quân phục lục quân

10.00%

Quân phục hải quân

6.50%

Quân phục không quân

6.50%

Pháo hoa

17.00%

Khinh công đan

17.00%

Hồi sinh

10.00%

Thẻ nhận đôi 1 tiếng

10.00%

Tu vi đan 1000

20.00%

Chú ý: Nhiệm vụ hoạt động mỗi ngày được làm tối đa 1 lần!

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác