Tru Thần Cảnh Giới Luân Hồi Và Hoạt Động Thương Thành

Lượt xem: 14.248

Tru Thần Cảnh Giới Luân Hồi Và Hoạt Động Thương Thành với sự kiện x2 exp, thăng cấp nhận thưởng,giảm giá shop...


Tăng tốc tu luyện cảnh giới

Thời gian: Từ 27/11/2013 đến vĩnh viễn

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Từ 27/11 trở đi, mỗi tối từ 18:00 đến 19:00, người chơi tại bản đồ Hoàng Thành có thể nhận được hiệu quả hấp thụ  x2 tăng tốc tu luyện!

Tu luyện cảnh giới cấp thấp

Thời gian: Từ 9:00 27/11 đến 9:00 11/12/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, sau khi mở cảnh giới cấp cao, vẫn có thể tu luyện cảnh giới cấp thấp!

Tiệm xu cảnh giới

Thời gian: Từ 9:00 27/11 đến 23:59 30/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khai mở tiệm xu cảnh giới Điên Phong bán ra: Kim đan, Nguyên anh, Phân thần, Điển tịch tương quan của cảnh giới Địa Tiên!

Giảm giá thương thành

Thời gian: Từ 9:00 27/11 đến 23:59 30/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tiến hành giảm giá Thương thành, bán ra các loại đạo cụ giá trị!

Tu luyện cảnh giới xuất quan

Thời gian: Từ 9:00 27/11 đến 23:59 30/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, sau khi tiến hành tu luyện cảnh giới xuất quan sẽ có cơ hội nhận được Cảnh giới đan tương ứng, sử dụng sẽ thu được hiệu quả thăng cấp từ 1 - 10 cấp độ cảnh giới, không tiêu hao thời gian!

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác