Tào Tháo Tuyện cập nhật sự kiện Thiên binh vạn mã 5

Lượt xem: 15.728

Tào Tháo Truyện cập nhật sự kiện Thiên binh vạn mã, với những gói quân thiện chiến.

Sự kiện Thiên binh vạn mã 5
Thời gian: 04/10 – 07/10


1.Nạp 3000 xu tặng:

1500 Trọng bộ binh
1500 Cường nỏ binh
1500 Thiết Kỵ binh
1500 Trọng nỏ xa

2.Nạp 5000 xu tặng:

2000 Trọng bộ binh
2000 Cường nỏ binh
2000 Thiết Kỵ binh
2000 Trọng nỏ xa

2.Nạp 9000 xu tặng:

3000 Trọng bộ binh
3000 Cường nỏ binh
3000 Thiết Kỵ binh
3000 Trọng nỏ xa

3.Nạp 9000 xu tặng:

4000 Cận vệ binh
4000 Nỏ kỵ binh
4000 Kiêu kỵ binh
4000 Đầu Thạch Xa

Chú ý:

- Các thành chủ chỉ cần nạp xu đến đúng từng mốc sẽ nhận ngay gói quân tương ứng
- Các mốc nạp xu sẽ được làm mới vào đầu giờ sáng ngày hôm sau.
- Phần thưởng gói quân sẽ được tổng kết vào cuối mỗi ngày và được trao vào đầu giờ sáng ngày hôm sau

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác