Sự kiện tháng 11 Game Tru Thần

Lượt xem: 19.185

Sự kiện tháng 11 Game Tru Thần diễn ra từ 9:00 ngày 20/11 đến 9:00 27/11/2013 với nhiều phần thưởng thú vị dành cho các anh hùng.

Sự kiện tháng 11 Game Tru Thần

Chiến Tôn Phá Trọng + Ngưng Tôn Phản Đan

Thời gian: 9:00 ngày 20/11 đến 9:00 27/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever ngoại trừ Hỏa Phụng

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành Cường hóa hồn vị sẽ nhận được hoàn trả Xu, tỉ lệ cao nhất là 100% !

Nhất Trịch Càn Khôn Đại Phản Hoàn

Thời gian: 9:00 ngày 20/11 đến 9:00 27/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi tiến hành Nhất trịch càn khôn sẽ nhận được hoàn trả Tiền lương, tỉ lệ cao nhất là 200% !

Cường Hồn Phản Xu

Thời gian: 9:00 ngày 20/11 đến 9:00 27/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever ngoại trừ Hỏa Phụng

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành Cường hóa hồn vị sẽ nhận được hoàn trả Xu, tỉ lệ cao nhất là 100% !

Nguyên Khí Bạo Phát

Thời gian: 9:00 ngày 20/11 đến 9:00 27/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ 399 xu là có thể nhận được 1 Lễ bao siêu năng tại NPC【Thưởng】các thành, mở ra nhận được Gói 30 Tiền lương và số lượng nhất định Phiếu thưởng năng lượng, đồng thời có cơ hội mở ra phần thưởng giá trị - Thời trang Chooper!

Người chơi có thể sử dụng Phiếu thưởng năng lượng tại Sứ giả quy đổi ở Cự Lộc thành để đổi lấy các đạo cụ hấp dẫn!

Sứ giả quy đổi

Bao nguyên liệu Vải cấp 2     1     nguyên liệu số lượng 10, mỗi ngày đổi 3 lần
Bao nguyên liệu Da cấp 2     1     nguyên liệu số lượng 10, mỗi ngày đổi 3 lần
Bao nguyên liệu Gỗ cấp 2     1     nguyên liệu số lượng 10, mỗi ngày đổi 3 lần
Bao nguyên liệu Khoáng cấp 2     1     nguyên liệu số lượng 10, mỗi ngày đổi 3 lần
Bao Linh châu cấp 8     5     6 Linh châu cấp 8
Ngưng tôn đan số lượng 20     5     
Ngưng tôn đan số lượng 99     23     
Hồn khí tiên đan số lượng 10     3     
Hồn khí kim đan số lượng 10     23     
Thần thức đan cấp 3     5     
Thần thức đan cấp 4     13     
Thẻ 1000 công huân     4     
Thẻ V2     11     
Thẻ V3     24     
Hồi hỏa phù số lượng 10     11     
Thạch kỹ năng pháp bảo cấp 3     1     
Tinh ấn toái phiến     6     
Nguyệt ấn toái phiến     6     
Tinh ấn.Chính khí hạo nhiên     30     
Tinh ấn.Thái hư thần du     30     
Tinh ấn.Bá vương hống     30     
Tinh ấn.Ẩn nặc     30     
Tinh ấn.Thái ất thương khung minh     60     
Nguyệt ấn.Bồ đề quyết     60     
Nguyệt ấn.Hỗn nguyên hộ thể     60     
Nguyệt ấn.Tật phong chú     60     
Lễ phiếu năng lượng*60     Thời trang Chooper*1    

Sứ giả quy đổi cao cấp ( không áp dụng Server Hỏa Phụng)

Gói 100 tiền lương     1     
Bao Ngưng luyện thạch     5     Ngưng luyện thạchsố lượng10
Bao Ngũ hành thạch     3     Ngũ hồn thạch số lượng 10
Bao pháp bảo cấp 70     50     
Kiếp ấn.Phệ hồn phong ma trảm     123     
Kiếp ấn.Thiên hoa loạn vũ     123     
Kiếp ấn.Phệ hồn huyết sát     123     
Kiếp ấn.Bạo vũ lê hoa     123     
Kiếp ấn.Tật quang điện ảnh     123     
Kiếp ấn.Lôi quang bào hao     123     
Kiếp ấn.Hộ thân phù chú     123     
Kiếp ấn.Kiếm long tạ giáp     123    

Hoạt động nhân đôi

Thời gian: Từ 20/11 đến 27/11/2013

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung:

-   Nhân đôi rơi tiền

-   Nhân đôi rơi đồ

-   Nhân đôi kinh nghiệm

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác