Sự kiện đánh quái Ring Bảo Rương Rực rỡ game Thiên Địa Quyết

Lượt xem: 13.834

Sự kiện đánh quái Ring Bảo Rương Rực rỡ game Thiên Địa Quyết từ 10h ngày 26/11/2013 đến hết ngày 15/12/2013 nhận đồ khủng.

Thời gian : 10h ngày 26/11/2013 đến hết ngày 15/12/2013

Nội dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động , phụ bản khó lv40 trở lên rớt Bảo Rương Rực RỡKhóa Thường, shop có bán Khóa Rực Rỡ. Người chơi dùng chìa khóa để mở rương, dùng Khóa Thường mở được 150000 EXP và 150000 Ngân Phiếu, dùng Khóa Rực Rỡ mở được 1 triệu Ngân Phiếu, 1 triệu EXP, 1 Mảnh Tinh Thần.

Trong thời gian Hoạt Động , gặp NPC Sứ Giả Ngày Lễ ở Thành Chính (Thành Đô, Kim Lăng) ,nhấp vào mở ra ô đối thoại.

 

Số Mảnh Tinh Thần cần để đổi Bảo Thạch:  Lv5 cần 16 mảnh ; Lv 6 cần 40 mảnh; Lv7 cần 99 mảnh .

Có thể đổi 2 loại Bảo thạch là Thiên Nộ thạch và Địa Sát thạch .

- Thiên Nộ thạch tăng Tuệ Căn ,Bạo Kích và Sát Thương Bạo Kích .

- Địa Sát thạch tăng Cường Lực ,Bạo Kích và Sát Thương Bạo Kích .

PB khó từ lv40 đều rớt 1 Khóa Thường và 3 Rương Rực Rỡ , không phân biệt level.

Tên: Tà Kiếm-LV40-Phụ Bản Kiếm Mộ(Khó) Lao Sơn - Ma Thiên Nhai
Tên: Tinh Túc Lão Tiên-LV47-Phụ Bản Tàng Bảo Động(Khó)Thần Long Đảo – Tinh Túc Hải
Tên:Ảo Cảnh Tổ Sư-LV52-Phụ Bản Hậu Sơn Hoa Hải(Khó)Hổ Khâu – Nga Mi Sơn
Tên: Bí Tịch Thủ Hộ Sứ-LV58-Phụ Bản Lang Hoàn Ngọc Động(Khó)Yến Tử Ổ - Tiểu Kính Hồ
Tên: Thủ Lĩnh Tội Phạm-LV66-Phụ Bản Yên Chướng Lâm(Khó)Vũ Di – Nam Cương
Tên: Vô Danh Đao-LV72-Phụ Bản Hậu Sơn Cấm Địa (Khó) - Nhạn Môn Quan
Tên: Khổ Hành Tăng-LV78-Phụ Bản Thạch Quật Mật Động(Khó) - Bách Thảo Lăng
Tên: Trận Nhãn Đường Dần Hân-LV84-Phụ Bản Loạn Thạch Trận (Khó) - Thiên Sơn

Chúc các vị Anh Hùng ring được nhiều phần thưởng khủng !

Chuyên mục khác