Long Tinh ra mắt chuỗi Nhiệm Vụ Hành Trình Vinh Dự

Lượt xem: 13.937

Long Tinh ra mắt chuỗi Nhiệm Vụ Hành Trình Vinh Dự 15/11/2013 để các nhân sỹ thêm cơ hội nhận Thẻ rèn luyện, 1.000.000 exp + 10 xu .....

Các Nhân Sỹ Thân Mến,

Để các nhân sỹ thêm cơ hội nhận Thẻ rèn luyện, 1.000.000 exp + 10 xu ..... cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Từ ngày 15/11/2013, BTC Long Tinh xin gửi đến các nhân sỹ Long Tinh Truyền Thuyết chuỗi sự kiện " Hành Trình Vinh Dự ". Còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia chuỗi sự kiên " Hành Trình Vinh Dự " cùng Long Tinh Truyền Thuyết.

Long Tinh ra mắt chuỗi Nhiệm Vụ Hành Trình Vinh Dự

Thời gian: Từ ngày 15/11/2013 đến ngày 30/11/2013

Nhiệm vụ 1.

Nội dung: Người chơi tiêu diệt 10 Hoa Yêu tại Long Thành và Ma Thành sẽ nhận được phần thưởng sau.

Phần Thưởng: 1 Thẻ Rèn Luyện

Nhiệm vụ 2.

Nội dung: Người chơi thu thập đủ các vật phẩm sau:

 -1 Thẻ rèn luyện (của nhiệm vụ 1).

 -1 Vinh Dự Chiến Thần (phần thưởng bang chiến).

 -1 Rương Phúc Tiên Khí 2 (rương của hoạt động hằng ngày).

Phần Thưởng: 1.000.000 exp + 10 xu.

Nhiệm vụ 3.

Nội dung: Người chơi thu thập đủ các vật phẩm sau:

 -1 Thẻ rèn luyện (của nhiệm vụ 1).

 -1 Vinh Dự Chiến Thần (phần thưởng bang chiến).

 -1 Rương Phúc Tiên Khí 3 (Rương của hoạt động hằng ngày).

Phần Thưởng: 2.000.000 exp + 20 xu + 1 Rương Kim Ngưu.

Lưu ý:

-Tất cả các nhiệm vụ yêu cầu cấp 45 trở lên mới có thể nhận.

- Tất cả các nhiệm vụ trên đều đến gặp NPC Thần Điện Tiên Tử để nhận và trả nhiệm vụ nhận thưởng.

-Mỗi nhiệm vụ 1 ngày chỉ làm được 1 lần.

-Rương Kim Ngưu khi mở sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau: Thú Cưỡi Kim Võ (hạn dùng 15 ngày), Treo máy tự động đào 1 giờ, Mảnh Sắt Vụn.

Thú Cưỡi Kim Võ.

Long Tinh Sứ Giả Chấp Bút.

Chuyên mục khác