Long Tinh Khuyến Mãi 50% Thẻ Nạp 27/11/2013

Lượt xem: 13.984

Long Tinh Khuyến Mãi 50% Thẻ Nạp 27/11/2013 nạp ngay để hướng khuyến mãi.

Các Nhân Sỹ Thân Mến,

BTC Long Tinh tổ chức chương trình Khuyến Mãi 50% Thẻ Nạp rất hấp dẫn trong ngày 27/11/2013, Khi các nhân sỹ tiến hành nạp thẻ sẽ nhận được 50% giá trị thẻ nạp.

Trân Trọng.

Chuyên mục khác